Blog

Martina Novotna

Komentovat: 0

10 rad, jak zlepšit své komunikační dovednosti

Nejspíše při každé profesi je důležité správně a efektivně komunikovat. Práce hostesky nebo promotéra jistě není výjimkou a tak pro vás máme 10 rad, jak se s komunikací vypořádat.

1. Poslouchat

Být dobrým posluchačem je nejlepší cesta k tomu stát se komunikačním mistrem. Důležité je naučit se aktivně poslouchat. Při aktivním poslechu musíme vnímat obsah, klást vhodné dotazy k tématu a být schopní přeformulovat právě sdělenou informaci, aby bylo jasné, že jsme po-chopili obsah sdělení. Díky aktivnímu poslechu lépe porozumíme tomu, co se druhá osoba snaží říct a můžeme poté lépe reagovat.

2. Neverbální komunikace

Naše řeč těla, oční kontakt, gesta rukou i tón, jakým sdělujeme zprávu, jsou součástí naší ne-verbální komunikace. Uvolněný, otevřený postoj v kombinaci s přátelským tónem nás udělá v očích ostatních dostupnější, budou s námi jednat více otevřeněji a bez obav. Velice důležitý při konverzaci je oční kontakt. Dáváme jím najevo svou pozornost, nikdy ale nesmíme zírat! Při hovoru je důležité sledovat také neverbální komunikaci druhého, jelikož právě ta nejlépe vypovídá o tom, jak se člověk cítí.

3. Srozumitelně a stručně

Snažte se sdělit danou informaci co nejstručněji. Řekněte jasně co chcete, nezáleží přitom, jakým způsobem probíhá komunikace, zda telefonem, osobně nebo např. přes email. Pokud nebudete dodržovat toto pravidlo, je pravděpodobné, že ztratíme pozornost posluchače. Proto přemýšlejte, co chcete říct předtím, než to opravdu řeknete. Jedině tak se vyhnete nepocho-pení ze strany posluchačů.

4. Přátelskost

Díky přátelskému tónu, úsměvu nebo otázce na soukromí můžeme povzbudit lidi k upřímné a otevřené komunikaci s vámi. Pokud to firemní kultura dovoluje, personalizujte svá sdělení např. přáním pěkného víkendu ve firemním mailu.

5. Důvěryhodnost

Je důležité vystupovat důvěryhodně při všech interakcích s okolím. Sebejistota a důvěra v to, co děláme pomůže tomu, že lidi budou věřit tomu, co říkáme a budou ochotní nás následovat. Sebejistota je stejně důležitá jako oční kontakt. Dávejte si ale pozor abyste nezněli nafoukaně, arogantně nebo agresivně!

6. Empatie

I když nesouhlasíte s tím, co říká druhý, musíte se snažit pochopit a hlavně respektovat jeho úhel pohledu. Fráze jako, “rozumím kam tím míříte”, mohou v těchto situacích ukázat, že jste poslouchali a respektuje stanovisko druhé osoby.

7. “Otevřená mysl”

Každý, kdo je dobrý v komunikaci, vstupuje do rozhovoru s “otevřenou myslí”. Buďte připrave-ni poslouchat a porozumět úhlu pohledu druhé strany. Pokud budeme ochotni vstoupit do dialogu i s lidmi, se kterými víme, že nesouhlasíme, máme větší šanci, že budeme schopní vést upřímnou a produktivní konverzaci.

8. Respekt

Lidé budou více otevření komunikaci s námi, pokud jim a jejich názorům projevíme respekt. Jednoduché věci jako např. používání jména osoby, se kterou mluvíme, oční kontakt, aktivní poslouchání (viz. 1. bod) můžou lidé vnímat jako uznání. Při emailové komunikaci můžeme respekt projevit tím, že si email po sobě přečteme a opravíme chyby. Telefonní rozhovor by zase neměl být ničím narušován.

9. Zpětná vazba

Být schopný objektivně dát i přijmout zpětnou vazbu je základní komunikační dovedností. Po-kud zpětnou vazbu dáváme, je důležité dbát na vyváženost sdělení. Nejen kárat, ale i chválit! I prosté “dobrá práce” dokáže v lidech zvýšit motivaci. V případě, že jsem na druhé straně a feedback dostáváme, měli bychom ho akceptovat. Dobře poslouchejte, zeptejte se na dopl-ňující informace, pokud je třeba. Důležité je vzít si ze zpětné vazby nějaké “ponaučení” do budoucna.

10. Výběr správné formy komunikace

Důležitou komunikační schopností je správný výběr formy komunikace. Pokud se jedná o seriózní debatu, bude lepší upřednostnit osobní rozhovor. U zaneprázdněných lidí, nebo při řešení méně závažných věci můžeme naopak použít e-mail.

 
Zdroj: http://jobsearch.about.com/od/skills/qt/communication-skills.htm
Autor: Martina Gecová

 

Komentáře

Přidat komentář

© 2015 Inbeauty hostesky by Veronika Velecká and Lucie Vystrčilová

nahoru